Začetni tečaj računovodstva

780,00 

Začetni E-tečaj računovodstva z vajami na računalniku, kjer se boste naučili osnov računovodstva, obračunali plače in druge osebne prejemke, obračun DDV, naredili davčne obračune in bilance, nato pa vse to še v pravem računovodskem programu MINIMAX.

Izvedba: v živo preko spleta z uporabo MS Teams – vsa predavanja se snemajo
Gradivo: tiskano prejmete preko navadne pošte in elektronsko na MS Teams
Potrdilo: Emprise certifikat-računovodja
Obseg: 16 predavanj (75 + 15 šolskih ur)
Dnevi: vsak torek in četrtek
Termin – odvisno od izvedbe:
dopoldan od 10:00 do 13:30 ali
popoldan od 17:00 do 20:30

Prosim izberite termin tečaja.

Šifra: E-ZTR Kategorija:

Opis

 • Uvod v računovodstvo
 • Dela v računovodstvu – knjigovodstvu
 • Organiziranost in hramba listin v podjetju
 • Kontni plan – podroben pregled
 • Kategorije v računovodstvu
 • Računovodstvo storitvenega, trgovskega in proizvodnega podjetja
 • Aktiva – Sredstva
 • Pasiva – Obveznosti do virov sredstev
 • Obravnava DDV
 • Knjiženje vaj oziroma pogostih poslovnih dogodkov na T konte v zvezek:
  • izdane račune
  • prejete račune
  • blagajniško poslovanje (poslovanje z gotovino)
  • bančni izpiski
  • zaloga blaga in materiala
  • knjiženje plač
  • osnovna sredstva in amortizacija
  • poraba blaga in materiala
  • DDV
 • Obračun plač in bonitet ter njihovo knjiženje in poročanje na FURS in AJPES
 • Obračun podjemnih pogodb in drugih osebnih prejemkov
 • Vnos potnih nalogov – knjiženje in poročanje na REK-O obrazcih
 • Vnos in knjiženje izdanih računov – pregled v DDV-O
 • Vnos in knjiženje prejetih računov, ter priprava plačilnih nalogov – in preglede prejetih računov v DDV-O obrazcu
 • Obračun DDV in pregled knjige izdanih in prejetih računov ter priprava XML datotek
 • Vnos osnovnih sredstev in knjiženje amortizacije
 • Pregled odprtih postavk in knjiženje kompenzacij
 • Celotni potek proizvodnje od nabave materiala – priprava delovnega naloga za izdelavo izdelkov – prodaja izdelkov
 • Knjiženje dnevnega iztržka v gostinskem podjetju ali maloprodaji
 • Knjiženje lizinga oziroma finančnega najema pri nakupu osnovnega sredstva (leasinga)
 • Knjiženje prejetega računa od Telekom ali Telemach pri nakupu novega mobilnega telefona na 24 obrokov
 • Knjiženje prejetega računa – uvoza blaga iz Kitajske in carinske deklaracije
 • Knjiženje prejetega računa – nabava materiala in storitev iz EU
 • Knjiženje prejetega računa – po 76. a členu ZDDV-1
 • Knjiženje izdanega računa za gradbene storitve – po 76. a členu ZDDV-1
 • Knjiženje bančnih izpiskov in uvoz izpiska v računovodski program
 • Izračun in knjiženje tečajnih razlik v računovodskem programu
 • Priprava Izkaza poslovnega izida in Bilance stanja v računovodskem programu
 • Obračun DDPO (davek od dohodka pravnih oseb) z upoštevanjem olajšav in davčno-nepriznanih odhodkov, kot so donacije, dodatno pokojninsko zavarovanje, reprezentanca, zamudne obresti FURS… – v Excel tabeli
 • Izdelava bilance za D.O.O. v Ajpes-ovi Excel tabeli in priprava XML za oddajo na Ajpes
 • Obračun DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) z upoštevanjem olajšav in davčno-nepriznanih odhodkov, kot so donacije, dodatno pokojninsko zavarovanje, reprezentanca, zamudne obresti FURS… – v Excel tabeli
 • Izdelava bilance za S.P. v Ajpes-ovi Excel tabeli in priprava XML za oddajo na Ajpes