Skip to content

Začetni tečaj računovodstva

Dandanes so v manjših podjetjih dela tako razporejena, da mora ena oseba delati več opravil oz. funkcij v podjetju. Nihče več ne zaposluje samo administrativnih delavcev oz. tajnic, zato so potrebna tudi dodatna znanja. V večini, administracija opravi tudi manjša knjigovodska dela pri pripravi dokumentov za računovodstvo, katere oni samo še dodatno obdelajo.

Za vas smo pripravili Začetni tečaj računovodstva z vajami na računalniku, ki je namenjen popolnim začetnikom ali osebam, ki imajo osnovno predznanje. Na samem tečaju uporabljamo računovodski program MINIMAX.

Vsi tečaji se izvajajo preko spleta z uporabo ZOOM in se snemajo. Posnetke si lahko kadarkoli pogledate, lahko tudi kasneje že po zaključku tečaja, zato lahko še vedno obnovite snov, katera se vam zdi pomembna za vaše delo. Vsa predavanja so v živo, zato lahko udeleženci aktivno sodelujejo!

Tečaj poteka dva meseca, oziroma 16 predavanj (vsak torek in četrtek).
Predavanja so, v dopoldanskem času od 09:00 do 12:30 ure, popoldan od 17:30 do 21:00 ure.
Vsa oktobrska predavanja, so dopoldan od 09:00 do 13:00 ure in popoldan od 17:30 do 21:30 ure.

Ob zaključku tečaja je kratek preizkus znanja in tako pridobite Emprise certifikat-računovodja.

Prvi mesec – 2 krat na teden – po 4 šolske ure na dan

Prvi mesec tečaja je namenjen teoriji in vajam knjiženja na T konte, tako da udeleženci spoznajo in razumejo logiko in sistem dvostavnega knjigovodstva in osnov računovodstva.

V prvi del tečaja spoznamo temelje računovodstvo:

 • Uvod v računovodstvo

 • Dela v računovodstvu – knjigovodstvu

 • Organiziranost in hramba listin v podjetju

 • Kontni plan – podroben pregled

 • Kategorije v računovodstvu

 • Računovodstvo storitvenega, trgovskega in proizvodnega podjetja

 • Aktiva – Sredstva

 • Pasiva – Obveznosti do virov sredstev

 • Obravnava DDV

 • Knjiženje vaj oziroma pogostih poslovnih dogodkov na T konte v zvezek:
  • izdane račune
  • prejete račune
  • blagajniško poslovanje (poslovanje z gotovino)
  • bančni izpiski
  • zaloga blaga in materiala
  • knjiženje plač
  • osnovna sredstva in amortizacija
  • poraba blaga in materiala
  • DDV

Drugi mesec – 2 krat na teden – po 4 šolske ure na dan

Drugi mesec tečaja je namenjen izključno vajam in delu v računovodskem programu, v katerega bomo vnašali zgoraj naštete vsakodnevne knjigovodske dogodke v podjetju in tako učili kako uporabljati računovodski program MINIMAX, da lahko hitro in kvalitetno opravljamo računovodska-knjigovodska dela.

 • Obračun plač in bonitet ter njihovo knjiženje in poročanje na FURS in AJPES

 • Obračun podjemnih pogodb in drugih osebnih prejemkov

 • Vnos potnih nalogov – knjiženje in poročanje na REK-O obrazcih

 • Vnos in knjiženje izdanih računov – pregled v DDV-O

 • Vnos in knjiženje prejetih računov, ter priprava plačilnih nalogov – in preglede prejetih računov v DDV-O obrazcu

 • Obračun DDV in pregled knjige izdanih in prejetih računov ter priprava XML datotek

 • Vnos osnovnih sredstev in knjiženje amortizacije

 • Pregled odprtih postavk in knjiženje kompenzacij

 • Celotni potek proizvodnje od nabave materiala – priprava delovnega naloga za izdelavo izdelkov – prodaja izdelkov

 • Knjiženje dnevnega iztržka v gostinskem podjetju ali maloprodaji

 • Knjiženje lizinga oziroma finančnega najema pri nakupu osnovnega sredstva (leasinga)

 • Knjiženje prejetega računa od Telekom ali Telemach pri nakupu novega mobilnega telefona na 24 obrokov

 • Knjiženje prejetega računa – uvoza blaga iz Kitajske in carinske deklaracije

 • Knjiženje prejetega računa – nabava materiala in storitev iz EU

 • Knjiženje prejetega računa – po 76. a členu ZDDV-1

 • Knjiženje izdanega računa za gradbene storitve – po 76. a členu ZDDV-1

 • Knjiženje bančnih izpiskov in uvoz izpiska v računovodski program

 • Izračun in knjiženje tečajnih razlik v računovodskem programu

 • Priprava Izkaza poslovnega izida in Bilance stanja v računovodskem programu

 • Obračun DDPO (davek od dohodka pravnih oseb) z upoštevanjem olajšav in davčno-nepriznanih odhodkov, kot so donacije, dodatno pokojninsko zavarovanje, reprezentanca, zamudne obresti FURS… – v Excel tabeli

 • Izdelava bilance za D.O.O. v Ajpes-ovi Excel tabeli in priprava XML za oddajo na Ajpes

 • Obračun DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) z upoštevanjem olajšav in davčno-nepriznanih odhodkov, kot so donacije, dodatno pokojninsko zavarovanje, reprezentanca, zamudne obresti FURS… – v Excel tabeli

 • Izdelava bilance za S.P. v Ajpes-ovi Excel tabeli in priprava XML za oddajo na Ajpes

Tečaj se izvaja na razumljiv način z veliko vaje in resničnimi primeri, tako da udeleženci bolje razumejo potek in delo v računovodstvu.

Do naslednjega E-tečaja še:

Kopirajte kupon

ZTR50

Kupon je unovčljiv pri prijavi na Začetni tečaj računovodstva

Kupon za popust 50€
0
  Prijava na tečaj