Skip to content

Davčni obračun – Bilance

Tri-dnevni tečaj v katerem s praktičnimi podatki naredimo prve bilance in davčni obračun. Vse se najprej naučimo izračunati ročno, potem pa vse to še v računovodskem programu MINIMAX.

Tečaj poteka tri dni (torek in četrtek).
Predavanja so, v dopoldanskem času od 09:00 do 12:30 ure, popoldan od 17:30 do 21:00 ure.
Vsa decembrska predavanja, so dopoldan od 09:00 do 13:00 ure in popoldan od 17:30 do 21:30 ure.

Po zaključku tečaja, pridobite Potrdilo o opravljenem tečaju.

Kaj se bomo naučili:

 • Branje bruto bilance

 • Razredi in hitri pregled bilance

 • Bilanca stanja

 • Izkaz poslovnega izida

 • Izkaz bilančnega dobička / izgube

 • Obračun DDPO (davek od dohodka pravnih oseb z upoštevanjem olajšav in davčno-nepriznanih odhodkov, kot so donacije, dodatno pokojninsko zavarovanje, reprezentanca, zamudne obresti FURS… – v Excel tabeli

 • Izdelava bilance za D.O.O. v Ajpes-ovi Excel tabeli in priprava XML za oddajo na Ajpes

 • Obračun DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) z upoštevanjem olajšav in davčno-nepriznanih odhodkov, kot so donacije, dodatno pokojninsko zavarovanje, reprezentanca, zamudne obresti FURS… – v Excel tabeli

 • Izdelava bilance za S.P. v Ajpes-ovi Excel tabeli in priprava XML za oddajo na Ajpes

 • Priprava Izkaza poslovnega izida in Bilance stanja v računovodskem programu

Tečaj izvajamo na razumljiv in preprost način s praktičnimi primeri, tako da se udeleženci naučijo narediti prve bilance in davčni obračun.

Do naslednjega E-tečaja še:

Kopirajte kupon

ZTR50

Kupon je unovčljiv pri prijavi na Začetni tečaj računovodstva

Kupon za popust 50€
0
  Prijava na tečaj