Splošni pogoji udeležbe na tečaju oz. izobraževanju

Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na tečaj oz. izobraževanje EMPRISE, Nika Schmidt s.p., ne glede v kakšni obliki ste se prijavili. Zaradi zagotavljanja kakovosti tečaja oz. izobraževanja, je število udeležencev omejeno in ga izvajamo v primerno velikih skupinah. Na vseh tečajih oz. izobraževanjih omogočamo aktivno sodelovanje udeležencev in s tem pridobivanje novega znanja in informacij.

Elektronsko prijavo na seminar izvaja EMPRISE, Nika Schmidt s.p., Ob železnici 15, 3313 Polzela, davčna številka 78676967, matična številka  7269811000.

Vse navedene cene za tečaje oz. izobraževanja so v EUR in brez DDV, saj nismo davčni zavezanec. Prijave na tečaj oz. izobraževanje se vrstijo po vrstnem redu prejetih plačil in ne od časa oddaje prijavnice. Ko bomo prejeli vašo prijavo na tečaj oz. izobraževanje, vam bomo na vašo vpisano e-pošto, poslali ponudbo oz. predračun na katerem so vsi podatki, ki jih potrebujete za plačilo kotizacije. Vljudno vas prosimo, da kotizacijo poravnate do datuma roka za prijavo, saj bomo le tako vedeli, da se boste tečaja oz. izobraževanja zagotovo udeležili. S prijavo na tečaj oz. izobraževanje potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji udeležbe na tečaju oz. izobraževanju.

Za podjetja, ki prijavljajo več kot enega zaposlenega nudimo 10% popust.

Vse brezposelne osebe, ki prinesejo potrdilo o brezposelnosti imajo dodatni 10% popust.

Za dijake in študente, ki imajo status dijaka oz. študenta, imajo dodatni 10% popust (prinesti morajo potrdilo o šolanju).

Vsi udeleženci, ki so se že udeležili drugih naših tečajev imajo 10% popust.

Kotizacija vključuje udeležbo na tečaju oz. izobraževanju, ustrezno gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prizadevamo si, da so vse informacije točne, vendar za njih ne odgovarjamo, v celoti.

Originalne račune za kotizacijo, prijavljeni prejmejo ob obisku tečaja oz. izobraževanja.

Če je za določen termin tečaja oz. izobraževanja preveč ali premalo prijav ter če ni bila prijavnica oz. naročilnica oddana v skladu s splošnimi pogoji udeležbe na tečaju oz. izobraževanju, si pridržujemo pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe prijave. V takem primeru vas v roku 3 (tri) delovnih dni obvestimo preko e-pošte ali telefonsko.

Za vsak tečaj oz. izobraževanje je pogoj, da se izvede ob zadostnem številu udeležencev. EMPRISE, Nika Schmidt s.p., pa si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe izvedbe tečaja oz. izobraževanja zaradi odpovedi udeleženc-a/ev ali višje sile, kot je npr. bolezen predavatelja. V primeru odpovedi ali spremembe tečaja oz. izobraževanja, vse prijavljene pravočasno obvestimo, vplačane kotizacije pa vrnemo ali prenesemo na drugi termin, glede na dogovor s prijaviteljem. Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije, predavatelja, datuma ali ure izvedbe tečaja oz. izobraževanja. Vse spremembe nadomestimo z enakovrednimi.

Vsak prijavitelj ima pravico pisno odpovedati udeležbo na tečaju oz. izobraževanju. Odstop od tečaja oz. izobraževanja, oz. odpoved prijave, je možna le v pisni obliki, posredovani na e-pošto: tecaji@emprise.si ali po redni pošti na naslov EMPRISE, Nika Schmidt s.p., Ob železnici 15, 3313 Polzela. Ustnih in telefonskih odpovedi ne sprejemamo. Datum odpovedi se šteje za takrat, ko odpoved fizično prejmemo redni pošti ali na e-pošto.

Pri odpovedi udeležbe na tečaju oz. izobraževanju, so izkazani in zaračunani naslednji stroški, ki se zaračunajo prijavitelju:

  • prejem odpovedi do 7 (sedem) delovnih dni od začetka tečaja oz. izobraževanja se zaračuna 0% od cene kotizacije za tečaj oz. izobraževanje,
  • prejem odpovedi do 5 (pet) delovnih dni od začetka tečaja oz. izobraževanja se zaračuna 30% od cene kotizacije za tečaj oz. izobraževanje,
  • prejem odpovedi do 3 (tri) delovnih dni od začetka tečaja oz. izobraževanja se zaračuna 50% od cene kotizacije za tečaj oz. izobraževanje,
  • prejem odpovedi do 1 (en) delovnih dni od začetka tečaja oz. izobraževanja se zaračuna 100% od cene kotizacije za tečaj oz. izobraževanje.

Glede na čas odpovedi, se vso razliko med stroški in kotizacijo vrne na transakcijski račun prijavitelja.

Ne glede na zgoraj napisane določbe, pa je možno odpoved tečaja oz. izobraževanja v korist prijavitelja, prenesti na drugo osebo ali na drug termin oz. tečaj.

Za vsak termin tečaja, je vpisan tudi datum do katerega se lahko prijavite na tečaj. Ta datum je potreben, predvsem zaradi lažje organizacije tečajev. V primeru, da se prijavljate na tečaj po datumu za prijavo, vas prosimo, da nas prej kontaktirate ali so še prosta mesta za prijavo. tecaji@emprise.si ali na telefon 031 779 650.

EMPRISE, Nika Schmidt s.p. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov udeležencev  oz. uporabnikov spletne strani www.racunovodskitecaji.si. EMPRISE, Nika Schmidt s.p. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredoval osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke  udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

EMPRISE, Nika Schmidt s.p. in prijavitelj oz. udeleženec tečaja oz. izobraževanja, bosta vse medsebojne spore reševala sporazumno, v obojestransko korist. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije, nam pišite na e-pošto: tecaji@emprise.si ali telefonsko na 031 779 650.

EMPRISE, Nika Schmidt s.p.

Ob železnici 15

3313 Polzela