Priprava na izpit za NPK računovodja

Z Nacionalno poklicno kvalifikacijo kandidat dokazuje delovno oz. strokovno usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.

 

Na tem tečaju, vas bomo pripravili s praktičnimi vajami in s teorijo, ki jo potrebujete za opravljanje izpita za NPK računovodja.

Na tečaju bomo predelali tiste naloge in vprašanja, ki so navadno na izpitu.

Program se izvaja v 16 predavanjih skupaj 80 ur. Enkrat na teden, dobite na tečaju tudi naloge, ki jih morate rešiti doma, saj tako se sami bolj poglobite v vsebino, potem pa dobite na tečaju rešitve te naloge. S tem namenom se sami izobražujete dodatnih 16 ur.

 

»preverjanje izvaja praktično z zagovorom. Pri praktičnem delu preverjanja kandidati sestavijo bilanco, za kar imajo na razpolago 2 uri časa. Pri praktičnem zagovoru, ki načeloma poteka isti dan, kandidati zagovarjajo pripravljeno bilanco in odgovorijo na 3 vprašanja s področij, navedenih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.« 

 

E-tečaj računovodstva: 710,00 EUR (preverite popuste ali plačilo na 3 obroke) Termin: od 17.01.2023 do 09.03.2023 (vsak torek in četrtek, po 4 šolske ure) samo popoldanski termin od 17:00 do 20:30 ure.