Mini priprava na izpit za NPK računovodja

Z Nacionalno poklicno kvalifikacijo kandidat dokazuje delovno oz. strokovno usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.

 

Na tem tečaju, vas bomo pripravili z praktičnimi vajami in s teorijo, ki jo potrebujete za opravljanje izpita za NPK računovodja.

Na tečaju bomo predelali nekaj nalog in vprašanj, ki so navadno na izpitu.

Če nimate predhodno dovolj velikega znanja, je boljše da se udeležite NPKR tečaja, ki obsega 16 predavanj, kar je 80 učnih ur in 16 ur domačih vaj.

Program se izvaja v 8 predavanjih skupaj 40 ur. Enkrat na teden, dobite na tečaju tudi naloge, ki jih morate rešiti doma, saj tako se sami bolj poglobite v vsebino, potem pa dobite na tečaju rešitve te naloge. S tem namenom se sami izobražujete dodatnih 8 ur.

 

»preverjanje izvaja praktično z zagovorom. Pri praktičnem delu preverjanja kandidati sestavijo bilanco, za kar imajo na razpolago 2 uri časa. Pri praktičnem zagovoru, ki načeloma poteka isti dan, kandidati zagovarjajo pripravljeno bilanco in odgovorijo na 3 vprašanja s področij, navedenih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.« 

 

NPKRm – Mini priprava na izpit za NPK računovodja – 8 predavanj – 40 ur + 8 ur domačih vaj

Mesec Datumi trajanja tečaja Dnevi v tednu Čas Prijava in plačilo do Predprijava in plačilo do – 5% popust
Maj 2018 od 08.05. do 31.05.2018  TOR in ČET popoldan od 16:30 do 20:30 20.04.2018 20.03.2018