E-tečaj računovodstva

 

Dandanes so v manjših podjetjih dela tako razporejena, da mora ena oseba delati več opravil oz. funkcij v podjetju. Nihče več ne zaposluje samo administrativnih delavcev oz. tajnic, zato so potrebna tudi dodatna znanja. V večini, administracija opravi tudi manjša knjigovodska dela pri pripravi dokumentov za računovodstvo, katere oni samo še dodatno obdelajo.

Za vas smo pripravili »Intenzivni začetni tečaj računovodstva z vajami na računalniku«, kjer se boste naučili osnov računovodstva, pričeli s knjigovodstvom, obračunati plače, izpolniti potne naloge, nato pa vse to vnesti v pravi računovodski program miniMAX.

 

Zaradi trenutne situacije s pandemijo COVID-19, smo za vas organizirali E-tečaj, se pravi, Intenzivni začetni računovodski tečaj na daljavo.

Vsebina tečaja je enaka, kot na tečaju, ki poteka v učilnici.

Tečaj poteka v dopoldanskem in popoldanskem času, tako, da se lahko prijavite na tečaj in sodelujete, kadar vam odgovarja. Dopoldan se tečaj odvija od 10:00 do 13:30 ure, popoldan pa od 17:00 ure do 20:30 ure.

Med tečajem imamo pavzo po potrebi.

 

Primer izgleda MS Teams, v katerega se prijavite:

 

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom ali osebam, ki imajo osnovno predznanje. Na tečaju se bomo učili:

 •  Knjigovodske listine v njihovem krogotoku (naročilnice, dobavnice, računi,       izpiski, plače….)
 •  Organiziranost in hramba listin v podjetju
 •  Kaj so konti – lastnosti kontov
 •  Kako knjižimo vsakodnevne dogodke
  • izdane račune
  • prejete račune
  • blagajniško poslovanje (poslovanje z gotovino)
  • bančni izpiski
  • zaloga blaga in materiala
  • osnovna sredstva in amortizacija
  • poraba blaga in materiala
  • izdelava potnih nalogov in knjiženje
  • izdelava plač in knjiženje
  • DDV
 •  Kakšne vrste bilanc poznamo
 •  Izdelava bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izračun DDPO
 •  Elektronska banka, E-davki, Ajpes, E-vem
 •  Davčna blagajna

 

Tečaj poteka dva meseca.

Prvi mesec  – po 2 dni v tednu – po 4,5 šolske ure na dan

V prvi del tečaja spoznamo temelje računovodstvo:

 • Uvod v računovodstvo
 • Dela v računovodstvu – knjigovodstvu
 • Kategorije v računovodstvu
 • Knjigovodstvo
 • Računovodstvo storitvenega podjetja
 • Računovodstvo trgovinskega podjetja
 • Računovodstvo proizvodnega podjetja
 • Aktiva: Pasiva
 • Obračun plač in drugih osebnih prejemkov
 • Davki v podjetju
 • Izdelava bilanc

Drugi mesec  – po 2 dni v tednu – po 4,5 šolske ure na dan

Drugi mesec tečaja je bil namenjen izključno vajam in delu v računovodskem programu, v katerega bomo vnašali zgoraj naštete vsakodnevne knjigovodske dogodke v podjetju in tako učili kako uporabljati računovodski program Minimax, da lahko hitro in kvalitetno opravljamo računovodska-knjigovodska dela.

Tečaj se izvaja na razumljiv način z veliko vaje in resničnimi primeri, tako da lahko udeleženci zares spoznajo osnove računovodstva in tako bolje razumejo potek samega dela v računovodstvu.

 

Za tečaj potrebujete internetno povezavo na računalniku in namestitev ter registracijo na Microsoft Teams, ki je brezplačna. Za pomoč se pred tečajem lahko na daljavo povežemo in skupaj namestimo MS Teams.

Primer knjiženja poslovnih dogodkov:

Primer razlage izračuna zakonskih rezerv:

Primer knjiženja prejetih računov v računovodski program Minimax:

 

Potrebujete tudi program Microsoft Excel, katerega bomo potrebovali za vajo izdelave bilanc.

Priporoča se uporaba dveh ekranov in uporaba slušalk z mikrofonom in spletna kamera.

Za tečaj boste en teden pred pričetkom po pošti dobili gradivo, v katerem bodo tudi vaje in kopije računov za knjiženje v program Minimax.

 

Cena tečaja: 640,00 EUR

Preverite popuste v ceniku.

 

KOLEDAR TEČAJA

Mesec Datumi trajanja tečaja Dnevi v tednu Čas Prijava in plačilo do Predprijava in plačilo do – 5% popust
Januar 2022 od 11.01. do 03.03.2022 TOR in ČET samo popoldan 17:00 do 20:30 03.01.2022 03.12.2021
April 2022 od 05.04. do 02.06.2022 TOR in ČET 10:00 do 13:30 ali 17:00 do 20:30 28.03.2022 28.02.2022
Prazniki med tečaji:
Tečaj Januar 2022 – tečaj na Kulturni praznik 08.02.2022, je prestavljen na sredo 09.02.2021
Tečaj April 2022 – Prvomajski prazniki NI tečaja (od 25.04.2022 do 29.04.2022- ni tečajev).

On-line začetni računovodski tečaj z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax Začetni računovodski tečaj na daljavo z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax E-računovodski začetni tečaj z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax Internetni začetni računovodski tečaj z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax Začetni E-tečaj računovoedstva z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax

E-tečaj računovodstva: 640,00 EUR (preverite popuste ali plačilo na 3 obroke) Termin: od 05.04.2022 do 02.06.2022 (2x na teden, po 4 šolske ure) dopoldanski termin 10:00 - 13:30 - popoldanski termin 17:00 - 20:30 - Prijava je še odprta!