E-tečaj računovodstva

Dandanes so v manjših podjetjih dela tako razporejena, da mora ena oseba delati več opravil oz. funkcij v podjetju. Nihče več ne zaposluje samo administrativnih delavcev oz. tajnic, zato so potrebna tudi dodatna znanja. V večini, administracija opravi tudi manjša knjigovodska dela pri pripravi dokumentov za računovodstvo, katere oni samo še dodatno obdelajo.

Za vas smo pripravili »Intenzivni začetni tečaj računovodstva z vajami na računalniku«, kjer se boste naučili osnov računovodstva, pričeli s knjigovodstvom, obračunati plače, izpolniti potne naloge, nato pa vse to vnesti v pravi računovodski program miniMAX.

Zaradi trenutne situacije s pandemijo COVID-19, smo za vas organizirali E-tečaj, se pravi, Intenzivni začetni računovodski tečaj na daljavo.

Vsebina tečaja je enaka, kot na tečaju, ki poteka v učilnici.

Tečaj poteka v dopoldanskem in popoldanskem času, tako, da se lahko prijavite na tečaj in sodelujete, kadar vam odgovarja. Dopoldan se tečaj odvija od 10:00 do 13:30 ure, popoldan pa od 17:00 ure do 20:30 ure.

Med tečajem imamo pavzo po potrebi.

Primer izgleda MS Teams, v katerega se prijavite:

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom ali osebam, ki imajo osnovno predznanje. Na tečaju se bomo učili:

 •  Knjigovodske listine v njihovem krogotoku (naročilnice, dobavnice, računi,       izpiski, plače….)
 •  Organiziranost in hramba listin v podjetju
 •  Kaj so konti – lastnosti kontov
 •  Kako knjižimo vsakodnevne dogodke
  • izdane račune
  • prejete račune
  • blagajniško poslovanje (poslovanje z gotovino)
  • bančni izpiski
  • zaloga blaga in materiala
  • osnovna sredstva in amortizacija
  • poraba blaga in materiala
  • izdelava potnih nalogov in knjiženje
  • izdelava plač in knjiženje
  • DDV
 •  Kakšne vrste bilanc poznamo
 •  Izdelava bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izračun DDPO
 •  Elektronska banka, E-davki, Ajpes, E-vem
 •  Davčna blagajna

Tečaj poteka dva meseca.

Prvi mesec  – po 2 dni v tednu – po 4,5 šolske ure na dan

V prvi del tečaja spoznamo temelje računovodstvo:

 • Uvod v računovodstvo
 • Dela v računovodstvu – knjigovodstvu
 • Kategorije v računovodstvu
 • Knjigovodstvo
 • Računovodstvo storitvenega podjetja
 • Računovodstvo trgovinskega podjetja
 • Računovodstvo proizvodnega podjetja
 • Aktiva: Pasiva
 • Obračun plač in drugih osebnih prejemkov
 • Davki v podjetju
 • Izdelava bilanc

Drugi mesec  – po 2 dni v tednu – po 4,5 šolske ure na dan

Drugi mesec tečaja je bil namenjen izključno vajam in delu v računovodskem programu, v katerega bomo vnašali zgoraj naštete vsakodnevne knjigovodske dogodke v podjetju in tako učili kako uporabljati računovodski program Minimax, da lahko hitro in kvalitetno opravljamo računovodska-knjigovodska dela.

Tečaj se izvaja na razumljiv način z veliko vaje in resničnimi primeri, tako da lahko udeleženci zares spoznajo osnove računovodstva in tako bolje razumejo potek samega dela v računovodstvu.

Za tečaj potrebujete internetno povezavo na računalniku in namestitev ter registracijo na Microsoft Teams, ki je brezplačna. Za pomoč se pred tečajem lahko na daljavo povežemo in skupaj namestimo MS Teams.

Primer knjiženja poslovnih dogodkov:

Primer razlage izračuna zakonskih rezerv:

Primer knjiženja prejetih računov v računovodski program Minimax:

Potrebujete tudi program Microsoft Excel, katerega bomo potrebovali za vajo izdelave bilanc.

Priporoča se uporaba dveh ekranov in uporaba slušalk z mikrofonom in spletna kamera.

Za tečaj boste en teden pred pričetkom po pošti dobili gradivo, v katerem bodo tudi vaje in kopije računov za knjiženje v program Minimax.

Cena tečaja: 760,00 EUR

Preverite popuste v ceniku.

KOLEDAR TEČAJA

Mesec Datumi trajanja tečaja Dnevi v tednu Čas Prijava in plačilo do Predprijava in plačilo do – dodatni 5% popust
Januar 2023 od 17.01. do 09.03.2023 TOR in ČET samo popoldan 17:00 do 20:30 09.01.2023 09.12.2022
April 2023 od 11.04. do 08.06.2023 TOR in ČET samo dopoldan 10:00 do 13:30 03.04.2023 03.03.2023
Oktober 2023 od 17.10. do 14.12.2023 TOR in ČET dopoldan 10:00 do 13:30 popoldan 17:00 do 20:30 09.10.2023 08.09.2023
Kadar vam časovna izvedba tečaja kdaj ne ustreza, potem si lahko vsa predavanja ogledate preko video-posnetkov predavanj. Vsa predavanja se izvajajo v živo preko spleta in se snemajo.
Prazniki med tečaji:
Tečaj Oktober 2022 – Krompirjeve počitnice – 1. teden v novembru 2022 ni tečajev
Tečaj April 2023 – Prvomajski prazniki – Ker je 27.04.2023 četrtek, se predavanja za ta dan prestavijo na 26.04.2023. Naslednji teden, oziroma 1. teden v maju 2023 ni tečajev

On-line začetni računovodski tečaj z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax Začetni računovodski tečaj na daljavo z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax E-računovodski začetni tečaj z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax Internetni začetni računovodski tečaj z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu Minimax Začetni E-tečaj računovoedstva z vajami na računalniku in vaje v računovodskem programu MinimaxE-tečaj računovodstva: 760,00 EUR (preverite popuste ali plačilo na 3 obroke) Termin: od 11.04.2023 do 08.06.2023 (vsak torek in četrtek, po 4 šolske ure) samo dopoldanski termin od 10:00 do 13:30 ure. Med prvomajskimi prazniki ni predavanj!